Koupaliště Babylon

 MĚSTA DOMAŽLICE

nabídka služeb

Rybník s písčitým dnem, který slouží jako přírodní koupaliště se nachází v obci Babylon.

Pláž je travnatá s písčitým břehem a pozvolným vstupem do vody. Pro vodní hrátky jsou připraveny skluzavky a skokanské můstky. Je možné využít půjčovnu lodiček a šlapadel. Součástí koupaliště jsou toalety, převlékací kabinky, sprchy, volejbalové hřiště a občerstvení. 

 

SPORTOVNÍ AKTIVITY

PLAVÁNÍ

SKOKY DO VODY

PŮJČOVNA LODIČEK

LETNÍ HRY

ODPOČINEK

koupaliště babylon

otevírací doba

Otevřeno od: 15.6. do 15.9.2024

Provozní doba: 09.00 – 18.00 hodin (19.00 nebo 20.00 dle upřesnění provozovatele)

kontakty

Adresa: Palackého 230, 34401 Domažlice
Vedoucí: 
Zdeňka Straková
Informace tel: +420 379 724 411
Napsat e-mail

CENÍK PRONÁJMU LODIČEK A ŠLAPADEL

Provoz: červen – září 2024

PO – PÁ 13:00–19:00 hod.
SO – NE, svátek 11:00–19:00 hod.

Poslední zákazník bude obsloužen 60 minut před koncem provozní doby!!! V případě nepříznivého počasí je půjčovna uzavřena!!!

LODIČKA……………………………….100 Kč/hod.

ŠLAPADLO…………………………….120 Kč/hod.

Vratná kauce…………………………………300 Kč

Platba kartou není možná.

Ceny byly schváleny radou města dne 30. 04. 2024.

Provozní řád pro návštěvníky

PROVOZNÍ ŘÁD
Půjčovna loděk a šlapadel, koupaliště Babylon, k. ú. Babylon Majitel: Město Domažlice
IČ: 00253316
Umístění půjčovny: Molo v zadní části areálu přírodního koupaliště Babylon
Provozovatel: Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.
IČ: 25241958
Provozní řád půjčovny plavidel:
1. Plavidla a jiné sportovní potřeby se zapůjčují pouze na vlastní nebezpečí a za příznivého počasí po předložení občanského průkazu, zaplacení půjčovného a vratné kauce osobám starším 18 let. Děti do 5 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let.Návštěvník dobrovolně podrobuje všem ustanovením „Provozního řádu“ a „Pravidly plavebního provozu vydanými vyhláškou č. 67/2015 Sb“.
2. Maximální počet osob na plavidle = 4 osoby.
3. Půjčovna neodpovídá za ztrátu předmětů, peněz a dokladů na plavidle.
4. V případě, že dojde ke znečištění plavidla, návštěvník je povinen uvést jej do původního stavu, případně uhradit úklid plavidla.
5. Vypůjčené plavidlo je návštěvník povinen vrátit do uplynutí smluvené doby, nejpozději do konce provozní doby půjčovny. Při vrácení plavidla mimo dohodnutou dobu
je návštěvník povinen doplatit příslušnou částku dle ceníku.
6. Provozovatel předá návštěvníkovi zapůjčené plavidlo řádně vybavené do provozu (vesla, záchranné vesty), návštěvník pak plně zodpovídá za vypůjčené plavidlo včetně vybavení a za rozmístění osob v něm.
7. Neplavci a děti do 12 let musí mít za plavby nasazenou záchrannou vestu.
8. Uživatel plavidla nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
9. Při zhoršení povětrnostních podmínek je vůdce plavidla povinen neprodleně vrátit plavidlo provozovateli.
10. S půjčenými plavidly se lze pohybovat pouze po vyhrazené vodní ploše rybníka Babylon viz. mapa.
11. Vzniklé nebo zjištěné závady na vypůjčeném materiálu je návštěvník povinen neprodleně nahlásit obsluze půjčovny.
12. Přístaviště loděk a ostatní zařízení půjčovny není dovoleno využívat k opalovaní, skokům do vody a chytání ryb nebo k jiným účelům než jsou určena.
13. Provozovatel půjčovny nenese odpovědnost za škody, poranění, úrazy, které si návštěvník způsobí sám vlastní nepozorností.

Je ZAKÁZÁNO:
◦ najíždění plavidlem na mělčinu, vzájemně do sebe narážet, či jinak ohrožovat ostatní návštěvníky
◦ opouštět plavidlo na jiném místě, než kde bylo zapůjčeno
◦ skákání z plavidla do vody
◦ znečišťování vody například odhazováním odpadků z lodi
◦ poškozování plavidla a jeho vybavení

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
SSZMD tel. 602 135 927
Provozovatel pramic a šlapadel tel. 724 350 477
Policie tel. 158
Hasiči tel. 150
Záchranná služba tel. 155
Tísňové číslo tel. 112
Plavební úřad – pobočka Praha tel. 234 637 111

Základní pravidla provozu na přírodním koupališti na Babyloně
Vůdce malého plavidla musí zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu, znečištění přírodního koupaliště nebo jiné poškození životního prostředí zejména:
1. půjčenými plavidly se lze pohybovat pouze po vyhrazené vodní ploše koupaliště na Babyloně,
2. je povinen řídit se plavebním značením umístěným na mapě v půjčovně,
3. nesmí poškozovat plavební značení a jiná plavební zařízení na vodní ploše nebo je používat k vyvazování plavidla,
4. nesmí vyvazovat plavidlo ani za stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, žebříky apod.,
5. je povinen užívat při plavbě vhodným způsobem optickou, případně zvukovou signalizaci pro zajištění bezpečnosti plavby,
6. je povinen plavbu včas přerušit, pokud by s ohledem k místním podmínkám další plavba nebyla bezpečnou.

Koupaliště Babylon